Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Senopati perang Baratayuda serta Kesaktiannya

 Dalam peperangan antara Pandawa dan Kurawa yang terkenal dengan Baratayuda banyak sekali memakan korban, yang kalau di hitung hampir menelan korban sekitar +-5.000.000 jiwa belum termasuk harta benda.

Jabang tetuka


Para ksatria yang yang gugur dalam peperangan tersebut walaupun mereka mempunyai kedigdayaan dan kesaktian masing-masing pada akhir tewas juga oleh kesaktian lawan-lawan mereka, 

Inilah para Senopati(ksatria) Serta kesaktian nya :

1. Kemayan : batara guru, lan dewa sanesipun

2. Lembu sekilan : sadaya dewa

3. Asmaratantra : wisnu, kresna

4. Asmaragama : wisnu, indra, arjuna

5. Bandung bandawasa : Gandamana, Werkudara

6. Ungkalbener : Gandamana, Werkudara

7. Blabag pangantol antol : Gandamana, Werkudara

8. Sepiangin : Arjuna

9. Lindhupanon : Pandhu

10. Lebur sakethi : Drestarastra

11. Welut putih : Udawa

12. Kemlandhingan putih : Boma narakasura

13. Narantaka : Seta, Gathutkaca

14. Candhabirawa : Bagaspati, Salya

Candra birawa


15. Kemandhen : Para yaksa

16. Asmaraturida : Batara Guru

17. Asmaracipta : Batara Guru

18. Sastrajendra pangruwating diyu : Wisrawa, Sukaesih

19.  Panglimunan : Arjuna, Aswatama, para yaksa

20. Gineng : Batara Guru, Dursala

21. Maudry : Anoman

22. Pancasona : Subali, Dasamuka, Indrajit

23. Gelap sayuta

24. Rawarontek

25. Kunta wekasing rasa : Druwasa, Kunti

26. Dll (Silahkan di tambahkan di kementar)

 Demikianlah satu kesaktian akan di kalahkan dengan kesaktian yang lain, sebagai contoh Prabu Salya yang menggunkan Ajian Candra birawa dapat di kalahkan oleh Prabu Puntadewa dengan jamus kalimasada karena di atas langit masih ada langit.

Post a Comment for "Senopati perang Baratayuda serta Kesaktiannya"